Archive: 23. októbra 2017

Stretnutie so seniormi – pozvánka

    Pozývame všetkých seniorov – dôchodcov obce na stretnutie, ktoré sa uskutoční v stredu 25. októbra 2017 v rámci mesiaca  OKTÓBER – mesiac úcty k starším o 14:00 hod. v školskej jedálni  Základnej školy s materskou školou Spišské...