Cyklistický deň v Zamagurí

Cyklistický deň v Zamagurí

V nedeľu 10. septembra 2017 za ideálneho počasia sa uskutočnil „Cyklistický deň v Zamagurí“, ktorej organizátorom bola Obec Spišské Hanušovce a Lyžiarsky areál GEMZA.

Účastníkmi boli deti v celkovom počte 28, ktorí súťažili v štyroch vekových kategóriách:

Baby 2013 a mladší, Mikro 2001 – 2012,  Mili 2009 – 201, Mini 2007 – 2008, Mladší žiaci 2005 – 2006.

Víťazkou Baby kategórie bola Romanka Hovaňáková, Mikro – dievčatá Sárka Halčinová, Mikro – chlapci Marek Soľava, Mili – dievčatá Ninka Žembovičová, Mili – chlapci Aleš Kundra, Mini – chlapci  Jakub Matoniak, Mini – dievčatá Alenka Čarnogurská, Mladší žiaci – 1. miesto Daniel Stolarčík, 2. miesto Marco Krempaský a3. miesto Marcel Ovšonka.

Víťazi boli odmenení medailami, diplomami a vecnými odmenami, ktoré im odovzdali organizátori. Víťazom ešte raz blahoželáme a všetkým želáme chuť do športovania a nasledovania Petra Sagana.

Ďakujem všetkým súťažiacim a aj ich rodičom za doprovod a povzbudzovanie.

Niekoľko snímok:

https://photos.app.goo.gl/LRlyHk0oAUQ1DWr32