Hasičská súťaž o Pohár starostu obce

Hasičská súťaž o Pohár starostu obce

V nedeľu 9. júla 2017 sa uskutočnila Hasičská súťaž o Pohár starostu obce. Pozvanie prijalo päť ženských družstiev a dvanásť mužských. Súťaž pozostávala z dvoch hasičských útokov. Ženy mali dva útoky z požiarnej nádrže  a muži jeden útok z požiarnej nádrže a jeden útok z prírodného zdroja. Do Kežmarskej ligy sa bral do úvahy lepší  čas z útokov z požiarnej nádrže obidvoch kôl. V súťaži o Pohár starostu obce sa bral do úvahy súčet časov z obidvoch kôl. Na záver súťaže si muži zmerali sily v preťahovaní hasičskou hadicou. Víťazom sa stalo domáce družstvo.

Konečné poradie v kežmarskej lige ženy:

1. DHZ Kežmarok – čas 21,64 s

2. DHZ Matiašovce – čas 22,22 s

3. DHZ Huncovce – čas 22,70 s

Muži:

1. DHZ Ekospol – čas 16,45 s

2.  DHZ Podhorany – čas 16,61 s

3. DHZ Spišské Hanušovce – čas 17,71 s.

V súťaži o Pohár starostu obce ženy:

1. DHZ Matiašovce – čas 41,74 s

2. DHZ Kežmarok – čas 44,01 s

3. DHZ Vojňany – čas 45,76 s.

Muži:

1. DHZ Spišské Hanušovce – čas 49,11 s

2. DHZ Ekospol – čas 55,38 s

3. DHZ Holumnica – čas 66,00 s

 

Všetkým účastníkom ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a tešíme sa ďalší ročník. Zvlášť ďakujme domácemu družstvu mužov a srdečne blahoželáme k získaniu Putovného pohára starostu obce.

Všetkým funkcionárom a členom DHZ Spišské Hanušovce srdečne ďakujem za organizáciu tejto súťaže.

Pár záberov:

https://goo.gl/photos/uS2mem5FFsJyj6A29