Hasičská súťaž mladých hasičov – Plameň 2017

Hasičská súťaž mladých hasičov – Plameň 2017

Dňa 26. mája 2017 zorganizoval náš DHZ v spolupráci s Obcou Spišské Hanušovce a ZŠ s MŠ 1. ročník hasičskej súťaže mladých hasičov pod názvom PLAMEŇ. Súťaž sa uskutočnila v areáli školy. Zúčastnilo sa jej 17 družstiev chlapcov a dievčat. Súťažilo sa v štafete 5 x 30 m, uzlová štafeta a štafeta dvojíc. Víťazom sa stalo družstvo s najlepším časom. Naše dievčatá skončili na štvrtom mieste a chlapci skončili celkove na ôsmom mieste.

Medailové umiestnenie chlapcov:

1. Slovenská Ves I.

2. Spišská Stará Ves I.

3. Veľká Franková I.

 

Dievčatá:

1. Spišská Stará Ves II.

2. Podolínec

3. Spišská Stará Ves I.

 

Zúčastneným družstvám ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a tešíme sa na druhý ročník tejto súťaže.

Niekoľko snímok:

https://goo.gl/photos/br7ron2XeCvyeq636