Duchovný otec farnosti – jubilant

Duchovný otec farnosti – jubilant

Dňa 23. júna 2017 sa dožíva náš duchovný otec farnosti PhDr. Ondrej Želonka životného  jubilea 50 rokov veku a 21. júna 2017 si pripomenul 20. výročie svojej kňazskej vysviacky.

Ku gratulantom sa pripájajú poslanci obecného zastupiteľstva, starosta obce a pracovníci Obce Spišské Hanušovce.

K jubileu mu srdečne blahoželáme a do ďalších rokov mu želáme a vyprosujeme pevné zdravie, Božiu pomoc, veľa Božích milostí a ochranu Panny Márie.