Pani Mária Trebuňová – jubilantka

Pani Mária Trebuňová – jubilantka

Dňa 3. mája 2017 oslávila p. Mária Trebuňová svoje životné jubileum. Pri tejto príležitosti jej srdečne blahoželáme, ďakujeme za vykonanú prácu pre obce, svoju rodinu a do ďalších rokov želáme pevné zdravie, pokojného ducha a veľa radostí v kruhu svojej rodiny