DEŇ MATIEK

DEŇ MATIEK

V nedeľu 14. mája 2017 o 15:00 h sa v kultúrnom dome v Spišských Hanušovciach začal program venovaný všetkým mamkám, starým mamkám a prastarým mamkám. Program bol zostavený tak, že sa v ňom predstavili všetky kategórie žiakov, a to žiaci materskej školy a základnej školy podľa jednotlivých ročníkov. Bol to bohatý, zaujímavý a vtipný program, ta že každý si mohol nájsť ten svoj žáner. Sála kultúrneho domu sa zaplnila do posledného miesta, tak že účinkujúci získavali hlasné aplauzy.     

Ďakujeme všetkým žiakom, ich učiteľom, ale aj zúčastneným mamkám a ostatných v hľadisku. A už teraz sa tešíme na ďalší Deň matiek v roku 2018.

Niekoľko snímokhttps://goo.gl/photos/LcJjXezNcx7Zy8o57