Výrub drevín

Výrub drevín

V súlade s uznesením obecného zastupiteľstva a na základe správneho konania vo veci výrubu drevín sme uskutočnili výrub drevín na miestnom cintoríne a v areáli školy z dôvodu ich obnovy a zámeru vybudovať odstavné plochy pre motorové vozidlá a rekonštrukcie komunikácií a areáli. Na základe právoplatného rozhodnutia boli vyrúbané tuje, lipy a brezy. V jesennom období sa uskutoční výrub dvoch stromov, javora horského a pagaštana konského z dôvodu ich zlého zdravotného stavu. Ich výrub je však náročný a zložitý, preto sme nestihli koniec vegetačného pokoja.

Drevná hmota bola použitá ako palivové drevo pre: farský úrad, Dudžák, Matonok, zamestnanci školy.

IMG_69691 IMG_69701 IMG_69711