Výberové konanie na funkciu riaditeľa školy

Výberové konanie na funkciu riaditeľa školy

Obecný úrad Spišské Hanušovce na webovej úradnej tabuli obce Spišské Hanušovce zverejnil vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa Základnej školy s materskou školou Spišské Hanušovce 66.