Rekonštrukcia mosta

Rekonštrukcia mosta

Most Za mosty – jeho technický stav si vyžadoval jeho rekonštrukciu, spočívajúcu vo výmene drevených trámov, ktoré boli značne poškodené hnilobou. Preto sme za výdatnej pomoci Urbárskej spoločnosti Spišské Hanušovce, ktorá obci darovala drevnú hmotu zabezpečili jej porez (Peter Kriššák) a výmenu realizovala firma Jána Budzáka. Všetkým účastníkom patrí naše poďakovanie.

IMG_6975