Separovaný odpad od 1. júla 2016 po novom

Separovaný odpad od 1. júla 2016 po novom

Vážení občania !

 

Od 1. júla 2016 dochádza k zmene systému zberu separovaného odpadu (triedeného zberu