Poďakovanie

Poďakovanie

Poďakovanie patrí Vám všetkým, ktorí sta sa podieľali na zbierke šatstva v tomto roku  pre ľudí v núdzi.

Poďakovanie