Hasičská súťaž o Pohár starostu obce

Hasičská súťaž o Pohár starostu obce

V nedeľu 10. júla 2016 sa uskutočnila hasičská súťaž o Pohár starostu obce Spišské Hanušovce v rámci kežmarskej hasičskej ligy. Súťaže sa zúčastnilo 5 ženských družstiev a 14 mužských družstiev a družstvo z Niedzice ako hostia. Súťažilo sa na dva útoky: prvý útok z kade a druhý útok z prírodného zdroja. Výsledky prvého útoku boli zarátavané do Kežmarskej hasičskej ligy.

Víťazné družstvá: Muži

1.  DHZ Ihľany – čas 15,95

2. DHZ Rakúsy – čas 16,25

3.  DHZ Ľubica – čas 17,57

 

Ženy

1. DHZ Ľubica – 19,67

2. DHZ Kežmarok – čas 21,53

3. DHZ Spišské Hanušovce – čas 23,93

 

Do súťaže o putovný pohár starostu obce Spišské Hanušovce sa sčítavali časy z obidvoch útokov.

Celkové výsledky: Ženy

1. DHZ Spišské Hanušovce

2. DHZ Kežmarok

3. DHZ Ľubica

 

Muži:

1. DHZ Ekospol

2. DHZ Toporec

3. DHZ Spišské Hanušovce

 

Vzhľadom nato, že DHZ Ekospol Recycling Spišská Stará Ves získala víťazstvo  už po tretíkrát, získalo Putovný pohár starostu obce Spišské Hanušovce už natrvalo.

Niekoľko záberov:

https://drive.google.com/folderview?id=0B-Jzmj3E1KsOQ0FPR2xUVXNWbDQ&usp=sharing