Vypaľovanie trávy – upozornenie

Vypaľovanie trávy – upozornenie

Pamätajte na to, že vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je podľa § 8 písm. a) a § 14 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov ZAKÁZANÉ !

Za porušenie tohto zákazu hrozí podľa zákona č. 314/2001 Z.z. fyzickej osobe pokuta až do výšky 331  €, právnickej osobe alebo fyzickej osobe -podnikateľovi môže byť uložená pokuta až do výšky 16 596 €.

 

Skoré spozorovanie požiaru je najdôležitejšie, každá sekunda je dôležitá! Ak začne horieť napr. tráva okolo ohniska a sme dostatočne pripravení, väčšinou sa požiar dá v zárodku uhasiť.

Ak nie, okamžite volajte hasičov na telefónne číslo 150 alebo 112.