Koľko nás je

Koľko nás je

V roku 2015 sa narodilo 17 detí:

Diana Kromková, Viktória Ovšonková, Alex Grivalský, Dávid Pazera, Veronika Pazerová, Liliana Grivalská, Ivana Borovská, Adam Drienovský, Tamara Ovšonková, Matúš Bartkovský, Adam Frankovský, Jonáš Petras, Oliver Pazera, Kristína Kovalčíková, Jozef Irha, Ján Pazera, Matúš Žembovič

Na trvalý pobyt sme prihlásili 5 občanov, odhlásilo sa 7 občanov.

Rozlúčili sme sa s p. Máriou Grivalskou.

K 31. 12. 2015 nás je 757 občanov a 4 občania majú povolený pobyt v obci (cudzí štátni príslušníci).