Vianočné sviatky – vinš

Vianočné sviatky – vinš

Všetkým občanom Spišských Hanušoviec i návštevníkom našej web stránky želám príjemné, radostné a pokojné Vianočné sviatky a úspešný vstup do roku 2016 v mene svojom, v mene orgánov obce a pracovníkov obce.

Pozdrav 2016