Obec dostala od štátu protipovodňový vozík

Obec dostala od štátu protipovodňový vozík

Starosta obce spolu so zástupcami DHZ Spišské Hanušovce, Ing. Branislavom Barľákom a Lukášom Kromkom  v piuatok,  20. novembra 2015 prevzali od Ministerstva vnútra Slovenskej republiky protipovodňový vozík pre náš DHZ. Výbavu tohto vozíka tvorí plávajúce čerpadlo, kalové čerpadlo, elektrické kalové čerpadlo, generátor elektrickej energie, prenosné osvetlenie, povodňové bariéry, set náradia a príves.   Opäť sa tým zlepší materiálno -technické vybavenie nášho dobrovoľného hasičského zboru.

Foto:

1 2 3