Stretnutie so seniormi 2015

Stretnutie so seniormi 2015

V stredu 28. októbra 2015 sa uskutočnilo stretnutie s dôchodcami našej obce v školskej jedálni.

Na dôchodcov  netrpezlivo čakali účinkujúci, a to deti materskej školy a školského klubu. Po privítaní a úvodnom slove starostu obce Ing. Jozefa Dudžáka sa predstavili so svojím programom mladšie deti pod vedením p. učiteľky Zajoncovej. Po nich sa predstavili staršie deti – predškoláci, ktorí hovorených slovom a piesňami potešili svojich rodičov i starých rodičov. Na záver kultúrneho programu ukázali svoj divadelný talent aj deti školského klubu s rozprávkou „Soľ nad zlato“.

Po tomto programe pokračoval program neformálnymi rozhovormi. Ďakujeme všetkým, ktorí prijali pozvanie starostu obce na toto stretnutie. Veríme, že na budúce ich bude ešte viac.

Niekoľko snímok:

IMG_28451IMG_28371IMG_27951IMG_28081IMG_28311IMG_28061IMG_27971IMG_28041IMG_27991IMG_28311