Archive: október 2015

Stretnutie so seniormi 2015

V stredu 28. októbra 2015 sa uskutočnilo stretnutie s dôchodcami našej obce v školskej jedálni. Na dôchodcov  netrpezlivo čakali účinkujúci, a to deti materskej školy a školského klubu. Po privítaní a úvodnom slove starostu obce Ing. Jozefa Dudžáka...