Kamerový systém v našej obci monitoruje

Kamerový systém v našej obci monitoruje

V súčasnosti inštalovaný kamerový systém monitoruje verejné priestranstvá v strede obce. Na tento kamerový systém získala obec dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MV SR. Cieľom uvedeného kamerového systému je prevencia a znižovanie kriminality v obci. Verejné priestranstvá monitoruje 6 stacionárnych kamier. Záznamy sa ukladajú na HDD, ktorý je možné prehrávať. kamerový systém je inštalovaný tak, že spĺňa všetky legislatívne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov a súkromia.

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“.

starosta obce