Archive: 9. septembra 2015

Kamerový systém v našej obci monitoruje

V súčasnosti inštalovaný kamerový systém monitoruje verejné priestranstvá v strede obce. Na tento kamerový systém získala obec dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MV SR. Cieľom uvedeného kamerového systému je prevencia a znižovanie...