Archive: august 2015

POZOR! Je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

12.08.2015 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku Huncovská 38, 06001 Kežmarok, tel.: 052/4681971 Č.p.: ORHZ-KK1-255/2015                                                                                                       ...