PHSR – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015 – 2023

PHSR – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015 – 2023

Na webovej úradnej tabuli obce je zverejnený na pripomienkovanie Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Spišské Hanušovce (PHSR).

Svoje pripomienky môžete adresovať Obecnému úradu v Spišských Hanušovciach osobne, písomne a elektronicky na adresu: obec@spisskehanusovce.sk alebo starosta@spisskehanusovce.sk najneskôr do 19. júla 2015.

Za Vaše pripomienky vopred ďakujeme.

Ing. Jozef Dudžák, starosta obce