Besnota – varovanie

Besnota – varovanie

V katastrálnom území Veľký Lipník boli identifikované prípady besnoty líšky. Z uvedeného dôvodu žiadame občanov o zvýšenú opatrnosť  pri styku s divou zverou a túlavými psami. Upozorňujeme všetkých chovateľov na povinnosť očkovať psi proti besnote. Ak sú takí chovatelia psov, ktorí nezabezpečili ich vakcináciu, aby tak urobili v dohľadnej dobe.

Bližšie informácie sú uvedené nižšie.

Besnota 2015