Archive: 29. júla 2015

Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja

Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja

Oznamujeme verejnosti, že PSK predložil OÚ Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie Správu o hodnotení strategického dokumentu „Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja“.  Uvedená Správa o hodnotení  a návrh...