Archive: 13. júla 2015

Hasičská súťaž o Pohár starostu obce

Nedeľa 12. júla 2015 bola vyhradená hasičskej súťaži o Pohár starostu obce. Súťaže sa zúčastnilo 13 hasičských družstiev z kežmarského okresu.  Z toho tri družstvá žien, jedno žiacke družstvo a deväť mužských družstiev. Prvým kolom bol útok z kade...