Ako platiť za káblovú televíziu

Ako platiť za káblovú televíziu

Káblovú televíziu v našej obci prevádzkuje Ing. Ján Gnojčák Elektroservis, Štúrova 24, 060 01 Kežmarok.

Tel +421 52 4523656, mobil: +421 948 926 100.

Poplatky možno platiť prostredníctvom poštových peňažných poukážok typu U – sú dostupné v OcÚ, alebo prevodným príkazom na účet vo VUB č. účtu v IBAN tvare SK74 0200 0000 0001 5054 7562, BIC: SUBASKBX.

Výška poplatku podľa zmluvy uzavretej so spoločnosťou Slovanet.