Klientske centrum v Spišskej Starej Vsi

Klientske centrum v Spišskej Starej Vsi

 13. januára 2015 začala prevádzka Klientskeho centra v Spišskej Starej Vsi, ktoré bolo zriadené                                          na základe rozhodnutia Vlády Slovenskej republiky ako jeden z prostriedkov modernizácie verejnej správy projektu ESO.

Agenda klientskeho centra v Spišskej Starej Vsi je kreovaná tak, aby pokryla najnevyhnutnejšie potreby obyvateľov Zamaguria.

Klientske centrum bude v prevádzke 1 x v týždni vždy v utorok v čase od 9.00 do 14.00 h.

Agendy vybavovanie:
1. agenda oddelenia dokladov a evidencií  
§      občianske preukazy
§     vodičské preukazy
§     cestovné pasy

2. agendy okresného úradu 

§     živnostenská agenda
§     výpis z Obchodného registra SR
§     výpisy z účtovných uzávierok
§     výpisy z listov vlastníctva (prijatie žiadosti)
§     centrálne trhovisko (prijatie žiadosti)
 §     podateľňa okresného úradu
§     informácie o registrácii občianskeho združenia