Zástupcovia obce v Budapešti

Zástupcovia obce v Budapešti

Na pozvanie Slovenskej samosprávy v Budapešti sa tento víkend zástupcovia našej obce  – starosta obce  Jozef Dudžák a poslanci OcZ Peter Baka a František Kremapský zúčastnili Dňa Slovákov v Budapešti, kde boli tiež kreované novozvolené orgány samosprávy.Novou predsedníčkou Slovanskej samosprávy v Budapešti sa stala Edita Hortiová, ktorá nahradila doterajšiu predsedníčku Zuzanu Holóssyovú. Starosta obce im po príhovore odovzdal Ďakovný a Pozdravný list obce Spišské Hanušovce a drobné upomienkové dary. Po slávnostnom zasadaní sme si pozreli nočnú Baudapešť.

Niekoľko záberov:
???????????????????????????????

???????????????????????????????

???????????????????????????????

???????????????????????????????

???????????????????????????????

???????????????????????????????

???????????????????????????????

???????????????????????????????

???????????????????????????????

???????????????????????????????

???????????????????????????????

???????????????????????????????

???????????????????????????????

???????????????????????????????

???????????????????????????????

???????????????????????????????