Jasličková pobožnosť po goralsky

Jasličková pobožnosť po goralsky

Na prvý sviatok vianočný vystúpili žiaci a učiteľky našej základnej školy vo farskom kostole s programom O narodení Pána – jasličková pobožnosť v goralskom nárečí. V goralčine odznelo hovorené slovo i piesne. Bolo to oživenie vianočných sviatkov.

Ďakujeme všetkým žiakom našej školy i učiteľkám Benedikovej, Trebuňovej, Dudovej, Kalafutovej, Kromkovej, Furcoňovej a hlavne Anne  Kostkovej, ktorá to všetko pripravila, nacvičila i režirovala.

 

Niekoľko foto:

??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????