Archive: december 2014

Jasličková pobožnosť po goralsky

Jasličková pobožnosť po goralsky

Na prvý sviatok vianočný vystúpili žiaci a učiteľky našej základnej školy vo farskom kostole s programom O narodení Pána – jasličková pobožnosť v goralskom nárečí. V goralčine odznelo hovorené slovo i piesne. Bolo to oživenie vianočných...

Vianočný koncert detí ZUŠ

Vianočný koncert detí ZUŠ

Vo štvrtok 18. decembra 2014  sa v školskej jedálni uskutočnil vianočný koncert žiakov Základnej umeleckej školy v Spišských Hanušovciach. Pre pozvaných rodičov a hostí si žiaci pripravili hudobný program s vianočnou tematikou. Zahrali a zaspievali...

Zástupcovia obce v Budapešti

Zástupcovia obce v Budapešti

Na pozvanie Slovenskej samosprávy v Budapešti sa tento víkend zástupcovia našej obce  – starosta obce  Jozef Dudžák a poslanci OcZ Peter Baka a František Kremapský zúčastnili Dňa Slovákov v Budapešti, kde boli tiež kreované novozvolené orgány...

Ustanovujúce zasadnutie OcZ

Ustanovujúce zasadnutie OcZ

V stredu 10. decembra 2014 o 16,00 h sa v obradnej miestnosti Obecného úradu v Spišských Hanušovciach uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva. V programe bola slávnostná časť, kde novozvolený starosta obce a novozvolení poslanci...