Výsledky komunálnych volieb 2014

Výsledky komunálnych volieb 2014

Komunálne voľby 2014 v našej obci dopadli takto :

Celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov = 568
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky = 342
Počet odovzdaných obálok = 342
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva = 338
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce = 304

 

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov do obecného zastupiteľstva :

 1. Branislav Barľák, Ing. – počet platných hlasov 174
 2. Ján Trebuňa, Ing. – počet platných hlasov 166
 3. Peter Baka – počet platných hlasov 143
 4. Viliam Ovšonka, MVDr. – počet platných hlasov 129
 5. František Krempaský, Ing. – počet platných hlasov 125
 6. Pavol Bolcar – počet platných hlasov 122
 7. Jozef Sičár – počet platných hlasov 120

______________________________________________________________________

Náhradníci :

 1. Miroslav Galica – počet platných hlasov 118
 2. Terézia Kostková, Mgr. – počet platných hlasov 112
 3. Bohuš Veselovský, Mgr. – počet platných hlasov 99
 4. Róbert Drieňovský, Mgr. – počet platných hlasov 95
 5. Juraj Veselovský, Mgr. – počet platných hlasov 79
 6. Daniel Pazera, Ing. – počet platných hlasov 75
 7. Peter Pisarčík – počet platných hlasov 74
 8. Martin Bolcarovič – počet platných hlasov 70
 9. Martin Frankovský – počet platných hlasov 58
 10. Marcela Marhefková – počet platných hlasov 51
 11. Ivana Talárová, Bc. – počet platných hlasov 51
 12. Jozef Dudžák, Ing. – počet platných hlasov 46
 13. Marta Budzáková, Mgr. – počet platných hlasov 45
 14. Klára Matoniaková, Bc. – počet platných hlasov 41
 15. Jozef Ovšonka – počet platných hlasov 38
 16. Ján Markulík – počet platných hlasov 32

 

Kandidát, ktorý  bol zvolený za starostu obce :

 1. Jozef Dudžák, Ing. – počet platných hlasov 211