Publikácia Spišské Hanušovce 1313 – 2013 získala ocenenie

Publikácia Spišské Hanušovce 1313 – 2013 získala ocenenie

Publikácia Spišské Hanušovce 1313 – 2013 od autoriek Milica Majeriková – Molitoris a Ingrid Majeriková, ktorú Obec Spišské Hanušovce vydala vo vydavateľstve Goralinga v minulom roku pri príležitosti 700. výročia od prvej písomnej zmienky o obci získala v celoštátnej súťaži Slovenská kronika 2014 Cenu za zvyšovanie povedomia o kultúrnom dedičstve regiónu. Vyhodnotenie tejto súťaže sa uskutočnilo dňa 27. novembra 2014 v Slovenskom národnom múzeu v Martine.  Vyhodnotenia sa zúčastnil a ocenenie pre Obec Spišské Hanušovce prevzal starosta obce.

Toto ocenenie patrí všetkým občanom našej obce, ale zvlášť  tým, ktorí prispeli akýmkoľvek spôsobom k vydanuu tejto publikácie. Poďakovanie patrí obidvom autorkám, všetkým, ktorí prispeli svojimi príspevkami, fotodokumentáciou, či dokumentáciou o svojej tvorbe.  

V súčasnosti sa javí potreba opätovného vydania tejto publikácie pre veľký záujem.

Starosta obce

 

Niekoľko snímok:

Pozvánka1??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? Ocenenie???????????????????????????????  ???????????????????????????????  Spišské Hanušovce??????????????????????????????????????????????????????????????