Poďakovanie

Poďakovanie

Vážení občania, dovoľte mi, aby som Vám poďakoval za Vašu účasť vo voľbách do orgánov samosprávy obce v sobotu 15. novembra 2014.

Ďakujem všetkým, ktorí ma podporili a odovzdali mi svoj hlas.

Ďakujem Vám, že ste uvážene a zodpovedne odovzdali svoje hlasy kandidátom na poslancov do obedného zastupiteľstva.

Zvoleným poslancom úprimne blahoželám a som presvedčený, že spolu vytvorí,e tím, ktorý bude jednotný a pružný  pri riešení všetkých úloh, ktoré stoja pred nami.

Ďakujem všetkým, ktorí pochopili moje mlčanie počas volebnej kampane a verili mi pri voľbách.

Je to veľký záväzok, ktorý dúfam, že dokážem zvládnuť a odvďačím sa Vám tak svojou prácou.

 

Ing. Jozef Dudžák, starosta obce