Archive: 18. novembra 2014

Poďakovanie

Poďakovanie

Vážení občania, dovoľte mi, aby som Vám poďakoval za Vašu účasť vo voľbách do orgánov samosprávy obce v sobotu 15. novembra 2014. Ďakujem všetkým, ktorí ma podporili a odovzdali mi svoj hlas. Ďakujem Vám, že ste uvážene a zodpovedne odovzdali...