Archive: 16. novembra 2014

Výsledky komunálnych volieb 2014

Komunálne voľby 2014 v našej obci dopadli takto : Celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov = 568 Počet voličov, ktorým boli vydané obálky = 342 Počet odovzdaných obálok = 342 Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných...