Stretnutie s dôchodcami

Stretnutie s dôchodcami

V piatok 24. októbra 2014 sa v školskej jedálni uskutočnilo stretnutie s dôchodcami obce v rámci mesiaca úcty k starším. V pripravenom kultúrnom programe sa prestavili našim starkým deti materskej školy pod vedením p. učiteliek Talárovej, Barľákovej a Sulírovej. Vo svojom vystúpení im zarecitovali, zaspievali a zatancovali. Žiaci školského klubu pod vedením p. učiteľky Krempaskej sa predstavili v humornej paródii na známu rozprávku o Jánošíkovi a jeho družine. Spestrením kultúrneho programu bola aj interpreetácia niekoľkých skladieb p. učiteľom ZUŠ . V krátkom vystúpení starosta obce privítal prítomných a poďakoval im za ich podiel na rozvoji obce, pri výchove svojich detí a vnúčat. Krátko zhodnotil aktivity samosprávnych orgánov obce v tomto roku a úlohy, ktoré ešte stoja pred nimi. Na záver pozval všetkých k volebným urnám  15. novembra 2014.

 

Všetkým učinkujúcim i všetkým prítomným ďakujem za účasť a do budúcnosti prajeme všetko najlepšie.

 

[photomosaic columns=“5″ ids=“2512,2487,2483,2511,2510,2509,2508,2507,2506,2505,2504,2503,2502,2501,2500,2499,2498,2497,2496,2495,2494,2493,2492,2491,2490,2489,2488,2486,2485,2484″]

Starosta obce