Archive: október 2014

Stretnutie s dôchodcami

Stretnutie s dôchodcami

V piatok 24. októbra 2014 sa v školskej jedálni uskutočnilo stretnutie s dôchodcami obce v rámci mesiaca úcty k starším. V pripravenom kultúrnom programe sa prestavili našim starkým deti materskej školy pod vedením p. učiteliek Talárovej, Barľákovej...