Archive: 4. septembra 2014

Komunálne voľby 2014

Komunálne voľby 2014

15. novembra 2014 sa uskutočnia aj v našej obci voľby do orgánov samosprávy obcí podľa zákona SNR č. 346/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. Na úradnej tabuli obce je umiestnené Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce a Vyhlásenie...