Goraľu… naša pieseň, či hymna ?

Goraľu… naša pieseň, či hymna ?

Prečítajte si príspevok Milice Majerikovej – Molitoris k tejto téme.

Goraľu