Archive: 7. apríla 2014

ROEP – ukončenie

ROEP – ukončenie

Komisia ROEP sa dňa 27. marca 2014 stretla na svojom poslednom oficiálnom zasadnutí, kde rozhodovala o podaných návrhoch na vznik vlastníckeho práva k pozemkom vydržaním podľa § 11 zákona č. 180/1995 Z. z. Zrhnutím činnosti komisie je schválenie 150...