Prieskum športovo-rekreačných aktivít v Zamagurí

Prieskum športovo-rekreačných aktivít v Zamagurí

Zapojte sa prieskumu Zamagurských novín a odpovedzte na pár otázok.

prieskum je na:  http://www.survio.com/survey/f/I7R9A8N2M4E4L6K1X

 

Za Váš čas ďakujeme.