Fašiangy pri vatre 2014

Fašiangy pri vatre 2014

V sobotu 22. februára sa uskutočnil 2. ročník Fašiangov pri vatre. O 17,00 hod sa účastníci stretli na „Pľaci“ odkiaľ sa povozmi presunuli za „Mocoř“ k pripravenej a zapálenej vatre. Tu ich privítali pracovníci obce „pankuskami“ a vareným vínom. Pri hudbe Petra Baku a spol. a speve sa účastníci mohli priateľsky porozprávať, zaspievať si a predstaviť sa v maskách. Svojimi kúskami účastníkov zabávali napr. Cigánka, černoška, smrtka a pod. Prekážkou nebolo ani počasie, ani blato. Ukázalo sa, že pre deti sa stávajú atrakciou živé kone. Potom sa účastníci presunuli do kultúrneho domu, kde zábava pokračovala batôžkovou ľudovou veselicou. Pribudli aj ďalšie masky a tanec. Zábava pokračovala aj po polnoci. Táto vydarená akcia ukázala, že tento druh fašiangového plesu sa zaobíde bez drahých šiat, účesov, či oblekov a je dostupný každému.
Týmto ďakujeme všetkým účastníkom v maskách i bez nich za účasť a tešíme sa na ďalší ročník.
Zároveň ďakujeme sponzorom, ktorí túto akciu podporili:
Jaroslav Kocúr,
Miroslav Galica,
Jozef Kušmírek st.,
Jozef Kušmírek ml.,
Ján Budzák,
František Kovalčík,
Pater Baka
Jozef Sičár
Anna Dudžáková

Niekoľko pohľadov:
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA