Najnovšie články

Vykurovacia sezóna

Vážení občania,

počas vykurovacieho  obdobia  evidujú hasiči  každoročne zvýšený počet výjazdov k požiarom v rodinných  i bytových  domoch.  Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch  je porucha a nevyhovujúci stav vykurovacích telies, dymovodov  a komínov  ako napr. vyhorenie sadzí v … Čítať celý článok

Od 23. 8. 2021 okres Kežmarok „oranžový“

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 446
z 18. augusta 2021
k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
Číslo: 17301/2021
Predkladateľ: minister zdravotníctva
Vláda
A. schvaľuje
A.1. v súlade s Alert systémom pre monitorovanie
Čítať celý článok

Návrh Lúky Horného Spiša

Veľmi dôležitá správa zo stredajšieho verejného prerokovania ohľadom návrhu zaradenia Lúk Horného Spiša do národného zoznamu území európskeho významu!!!

Chceme poďakovať všetkým, ktorí sa prerokovania zúčastnili a vyjadrili stanovisko k tomuto návrhu. Avšak ako bolo povedané, ak chce vlastník/užívateľ/správca vyjadriť … Čítať celý článok

Užívateľské práva k lesným pozemkom

Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica doručila obci Spišské Hanušovce verejnú vyhlášku „Výzva na usporiadanie vzťahov k lesným pozemkom v kat. území Spišské Hanušovce“. Všetci vlastníci lesných pozemkov môžu požiadať o vydanie lesných pozemkov. Ak tak neurobia do 6 … Čítať celý článok