Najnovšie články

Nové ambulancie v zdravotnom stredisku

Ľubovnianska nemocnica, n. o. v spolupráci s mestom Spišská Stará Ves spúšťa od 6.6.2022 prevádzku dvoch nových ambulancií v zdravotnom stredisku v Spišskej Starej Vsi, a to:

Interná ambulancia – lekár MUDr. Beáta Nováková:

ordinačné hodiny:

pondelok, streda, piatok … Čítať celý článok

Zber nebezpečného odpadu

Vo štvrtok 7. apríla 2022 sa uskutoční v našej obci zber nebezpečného odpadu formou mobilnej zberne. Do mobilnej zberne patria:
– žiarivky,
– opotrebovaný motorový olej,
– akumulátory a batérie,
– znečistené obaly od farieb, oleja, riedidla (nie tekuté).

Uvedené … Čítať celý článok