Výzva na predkladanie ponúk

Na Úradnej tabuli obce je zverejnená Výzva Obce Spišské Hanušovce na predkladanie ponúk stavebných prác na projekt:

„Zateplenie a stavebné úpravy kultúrneho domu a obecného úradu v obci Spišské Hanušovce za účelom zníženia energetickej efektivity“.Čítať celý článok

Plagát

Ples hanušovčanov 2018

V poslednú fašiangovú sobotu , teda 10. 02. 2018 sa uskutočnil 4. ročník Plesu hanušovčanov. Tento ročník bol originálny aj tým, že sa ples uskutočnil v novovybudovaných priestoroch školskej jedálne. Organizátorom boli tradične Obec Spišské Hanušovce  a Urbárska spoločnosť pozemkové … Čítať celý článok

???????????????????????????????

Stretnutie so seniormi – pozvánka

    Pozývame všetkých seniorov – dôchodcov obce na stretnutie,

ktoré sa uskutoční v stredu 25. októbra 2017 v rámci mesiaca 

OKTÓBER – mesiac úcty k starším o 14:00 hod. v školskej jedálni 

Základnej školy s materskou školou Spišské Hanušovce.

     O občerstvenie Čítať celý článok

Goral na gory

GNG_plagat_rgb_zmensene_web

GORAL NA GORY

30.9. 2017 sa v Starom Smokovci stretnú Gorali
z 3 štátov, 6 goralských regiónov a viac ako 20 goralských obcí

V sobotu 30.9. sa pod záštitou primátora mesta Vysoké Tatry Jána Mokoša uskutoční 2. ročník podujatia Goral … Čítať celý článok

cyklistika

Cyklistický deň v Zamagurí

V nedeľu 10. septembra 2017 za ideálneho počasia sa uskutočnil “Cyklistický deň v Zamagurí”, ktorej organizátorom bola Obec Spišské Hanušovce a Lyžiarsky areál GEMZA.

Účastníkmi boli deti v celkovom počte 28, ktorí súťažili v štyroch vekových kategóriách:

Baby 2013 a … Čítať celý článok