Entries by admin

Deň matiek 2018

V nedeľu 13. mája 2018 sa uskutočnil v kultúrnom dome program venovaný našim mamkám, starým mamkám a ostatným ženám. Žiaci MŠ, ZŠ, školského klubu a ZUŠ si pripravili bohatý a pestrý kultúrny program, ktorý potešil každého prítomného. Ďakujem všetkým účinkujúcim … Čítať celý článok

Výzva na predkladanie ponúk

Na Úradnej tabuli obce je zverejnená Výzva Obce Spišské Hanušovce na predkladanie ponúk stavebných prác na projekt:

„Zateplenie a stavebné úpravy kultúrneho domu a obecného úradu v obci Spišské Hanušovce za účelom zníženia energetickej efektivity“.Čítať celý článok

Ples hanušovčanov 2018

V poslednú fašiangovú sobotu , teda 10. 02. 2018 sa uskutočnil 4. ročník Plesu hanušovčanov. Tento ročník bol originálny aj tým, že sa ples uskutočnil v novovybudovaných priestoroch školskej jedálne. Organizátorom boli tradične Obec Spišské Hanušovce  a Urbárska spoločnosť pozemkové … Čítať celý článok